Kontakt

Handlowa Spółdzielnia Inwalidów 0-61 843-00-16 "Równość"-E-mail ........................................................................... [email protected]

Prezes Zarządu ............................................................ [email protected]

Główna Księgowa ........................................................ [email protected]

Dział Administracjno-techniczny ................................ [email protected]

Dział Handlowy ............................................................. [email protected]

Kadry ............................................................................. [email protected]